Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Správa k výrobe filmov, projekt Interreg s DPH 03.09.2020
Objednávka Prohjekt Interreg nákup Selfieccino printer-Interreg 2 498.00 s DPH 16.03.2021 AG FOODS SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Faktúra 75034/16B2 tovar 75,46 s DPH 2316B2 08.03.2016 Coca-Cola HBC SR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201754101 Počítačova zostava 8599.- bez DPH 03.11.2017 20.11.2017 03.11.2017 mediatip.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tonery 760,00 s DPH 619/2014/OVS 28.06.2016 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete
Objednávka stroj na cvičenie-Eliptical 660,00 s DPH 17.05.2018 inSPORTline s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Brozmanová Ivana Mgr. učitel TV
Objednávka potraviny 72,00 s DPH 30.04.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 90,00 s DPH 22.05.2018 ATC-JR, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka pracovná obuv a odev pre zamestnancov 60,00 s DPH 18.04.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka tovar 185,00 s DPH 11.05.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka potraviny 35,00 s DPH 2017/10-3 10.05.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka tovar 20,00 s DPH 23.05.2018 Kingfruits s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka kadernícky materiál 35,00 s DPH 05.05.2018 Slovhair s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kadernictvo a kozmetika
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria