Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 001/2018/HR-DV Prilohy s DPH 01.09.2018 ECCO
Zmluva 3G/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 3G/2017 01.02.2017 ŽSK, SOŠ obchodu a služieb Igor Fontány
Zmluva ZoS-SOS/2017/DUAL/53 Zmluva o spolupráci s DPH 06.06.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka školy
Zmluva 11/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 08.06.2017 ŽSK, SOŠ obchodu a služieb Midaro kurzy s.r.o. Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka školy
Zmluva 2/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 19.01.2018 FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 313/2016DV zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 313/2015DV 31.03.2016 Kaufland Slovenská republika v.o.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Oznámenie o ukončení zmluvy o duálnom vzdelávaní s DPH 18.01.2018 Compass Group Slovakia s.r.o.
Zmluva 8/2018 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania s DPH 24.01.2018 Impozant, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 11/2018 Zmluva o dualnom vzdelavani s DPH 26.01.2018 Servis gastro, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 21.01.2018 ŠEVT a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva Zmluva - dodatok o servisnom prenájme rohoží s DPH 02.02.2018 Lindstrom SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 3/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.02.2018 FK Slovan Žabokreky Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 7/2018 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 24.01.2018 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 6/2018 Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 18.01.2018 OZ PŠaV pri SOŠOS Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o vykonaní funkcie inštruktora s DPH 13.07.2018 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva Dohoda o vykonaní funkcie inštruktora s DPH 13.07.2018 Tlačiareň P+M, s.r.o
Objednávka Objednávka - stravovací systém s DPH 01.10.2019 Verejná informačná služba, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Ing. zástupkyňa riaditeľky pre TEČ
Zmluva Dohoda o vykonaní funkcie inštruktora s DPH 13.07.2018 TESCO STORES a.s.
Objednávka Objednávka tonerov na rok 2020 s DPH 04.12.2019 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete
Zmluva 49/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.12.2019 MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11063

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria