Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 32/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.05.2018 MIDARO, s.r.o Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva Zmena ceny za servis a revízie výťahov a eskalátorov s DPH 31.03.2020 OTIS Výťahy s.r.o Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva Zmluv o zverení majetku s DPH 18.06.2018 Žilinský samosprávny kraj Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 76/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 14.06.2018 Finerg International, s.r.o
Zmluva 43/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 20.06.2018 Ing. Ján Rabčan - UNIKOB
Zmluva 73/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 14.06.2018 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s., hotel Patria
Zmluva 72/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 26.06.2018 PROTEAM, s.r.o
Zmluva 40/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 28.06.2018 ABAKE, s.r.o
Zmluva 74/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.06.2018 Grand hotel Permon, s.r.o
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" s DPH 01.05.2020 CO - COMPANY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva 35/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 13.06.2018 Odborné učilište
Zmluva 8/2017/20 Dodatok 1 s DPH 26.06.2018 Cukráreň Sučany
Zmluva 2/2017/14 Dodatok 1 s DPH 26.06.2018 Victoria Group, s.r.o.
Zmluva 1/2017/13 Dodatok 1 s DPH 26.06.2018 Hotel Turiec, a.s.
Zmluva 79/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 Hotel Bystrička, s.r.o.
Zmluva 84/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 13.07.2018 Tlačiaren P+M
Zmluva 77/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.07.2018 Hotel Turiec, a.s.
Zmluva 692016 zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 692016 06.09.2016 Penzion Čierna Pani SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 62/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 14.06.2018 Auto Hlaváč, s.r.o.
Zmluva 71/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.06.2018 MIDARO, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12925

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria