Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 40/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 17.09.2019 Best Hairdresser s.r.o.
Zmluva 08/2012 Prenájom zariadení XEROX - dodatok č. 9 s DPH 28.02.2020 XPS, spol. s r.o. Mgr. Alena Macaláková zástupca riaditeľa
Zmluva 57/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 21.05.2018 FAMIG PRO, s.r.o
Zmluva 29/2018 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 27.04.2018 KOMENSKY, s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva 70/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.05.2018 Henkel Slovensko, s.r.o.
Zmluva 54/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 14.05.2018 Corex Servis, s.r.o
Zmluva 16/BS zmluva o dielo v oblasti bezpeč. a ochr. Osob. Údajov s DPH 16/BS 01.03.2016 Amavex, družstvo SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 42/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 18.05.2018 KPK, s.r.o
Zmluva 71/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.06.2018 MIDARO, s.r.o.
Zmluva 4G/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 4G/2017 01.02.2017 ŽSK, SOŠ obchodu a služieb Ing. Fabian Pavol
Zmluva Dodatok č. 1 - objednávka tonerov na rok 2019 s DPH 13.05.2019 T&J Invest s.r.o. - Tomáš Dubec
Zmluva 1G/2017 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 1G/2017 01.02.2017 ŽSK, SOŠ obchodu a služieb Mudr. Juraj Panák
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 17.02.2020 GLOBAL CONTRACT, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva 50/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 06.12.2017 Midaro Education s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytovani služieb s DPH 18.02.2020 MG ODPRADY, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Zmluva 35/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 13.06.2018 Odborné učilište
Zmluva 1572016 zmluva o prevode majetku ŽSK s DPH 1572016 15.07.2016 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 28072016 Rámcová dohoda o dodávke potravín s DPH 28072016 28.07.2016 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 22072016 Ramcová dohoda o dodávke tovaru s DPH 22072016 22.07.2016 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 16816 zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 16816 16.08.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11453

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria