Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 5000861 zmluva o nájme a poskytovaní služieb paušálne22.40 s DPH 5000861 11.03.2016 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho
Objednávka notebook Lenovo 9 700.08 s DPH 27.10.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201832810 PC trieda 9 039.17 bez DPH 03.08.2018 09.08.2018 17.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Faktúra 6007/17 stavebné úpravy 111 856,61 s DPH 1002/2017/01 15.12.2017 RSTAV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vyhodnotenie cenových ponúk mäso, mäsové výrobky, hydina 57 335,80 bez DPH 26.07.2019 30.08.2019 Chrien spol. s r.o., Bidfood Slovakia,s.r.o, Bitúnok Čadca
Faktúra 6003/16 realizácia diela 2.etapa-stavebné úpravy okna-učebne 51 476,92 s DPH 795/2015/OI 21.04.2016 Panorama Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 6005/16 realizácia diela 2.etapa-stavebné úpravy okna-učebne 39 605,83 s DPH 795/2015/01 30.05.2016 Panorama Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“ 34 560,00 s DPH 12.03.2021 18.03.2021 do 15 týždňov od podpísania ZoD SOARCH s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Faktúra 6004/16 realizácia diela 2.etapa-stavebné úpravy okna-učebne 27 965,95 s DPH 795/2015/01 02.05.2016 Panorama Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 6008/18M stavebné upravy 24 233,74 s DPH 972018 17.12.2018 Marcom-SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Súhrnná správa Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 21 000,02 bez DPH 14.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Zmluva Rámcová dohoda Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 21 000,02 bez DPH 14.12.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka
Faktúra 6005/18 Inv stavebné úpravy-zateplenie obv. a streš.plášťa budovy telocvične 14 770,81 s DPH 1002/2017/Ol 05.06.2018 RSTAV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71173/17M Pc-zostava nák.DHM 10 318,80 s DPH OVDC171495 16.11.2017 mediatip.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71112/20M notebook Lenovo 9 700,08 s DPH 291020M 05.11.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72520/19R stravovací systém-inštalácia software+verejný terminál 6 798,00 s DPH objednávka z 1.10.2019 12.12.2019 Verejná informačná služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72022/16R záloha teplo 1/2016 6 420,00 s DPH 450036 02.02.2016 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72005/19R záloha teplo za 1/2019 6 390,00 s DPH 450036 07.01.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka príspevok pre zamestnancov školy zo SF 5 900,00 s DPH 07.06.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Chrastinová Dagmar vedúca učtárne
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13134

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria