Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 20170101 internetove služby Telekom - Gogoľova 15,00 s DPH 27.01.2017 26.1.2017 Žilinský samosprávny kraj
Faktúra 72025/18R kontrola a oprava hasiacich prístrojov 389,16 s DPH 418R 31.01.2018 Spomart s.r.o. Wolkrova 1
Objednávka kontrola a oprava hasiacich prístrojov 390,00 s DPH 15.01.2018 Spomart s.r.o. Wolkrova 1 Vaňo Peter Bc. správca budov
Zmluva Príkazná zmluva č. 4 projekt Interreg - edukácia v IT ... 240,00 s DPH 14.09.2020 PhDr. Peter Huľo, PhD. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa k VO Rôzne potravinárske výrobky Rôzne potravinárske výrobky s DPH 17.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“ 34 560,00 s DPH 12.03.2021 18.03.2021 do 15 týždňov od podpísania ZoD SOARCH s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Zmluva Objednávka - 2021 Tonery 818,00 bez DPH 09.12.2020 Soft-Tech, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka
VO: Súhrnná správa Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 21 000,02 bez DPH 14.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Súhrnná správa Príloha k správe - PHZ Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky s DPH 14.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Súhrnná správa Príloha k správe - čestné prehlásenie víť. uchádzača Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky s DPH 14.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO workshop expert - čašník, servírka, projekt Interreg , číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Poskytnutie služby expertov v príprave pokrmov a nápojov a ich servírovaní pred zrakom hosťa 120,00 s DPH 31.07.2020 11.08.2020 16.09.2020 31.07.2020 PaedDr. Martina Skorušová, MBA, Bc. Jana Kanderová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO workshop expert -kuchár projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Poskytnutie služby expertov pri príprave a dekorovaní jedál 120,00 s DPH 31.07.2020 11.08.2020 18.09.2020 31.07.2020 Jaroslav Ertl, Anton Holomáň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO tonery, rok 2021 Tonery na rok 2021 818,00 bez DPH 04.11.2020 11.11.2020 Soft-Tech, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 PHZ - tonery na rok 2021 Tonery na rok 2021 1 015,00 bez DPH 04.11.2020 11.11.2020 Soft-Tech, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Súhrnná správa k VO Pekársky tovar Pekársky tovar s DPH 03.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Zmluva Rámcová dohoda na rok 2021 Rôzne potravinárske výrobky 15.949.51 bez DPH 17.12.2020 Inmedia s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku - ubytovanie - projekt Interreg s DPH 11.08.2020 20.08.2020 16.09.2020 11.08.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Súhrnná správa Prílohy k Správe - VO Rôzne potr. výrobky - PHZ Rôzne potravinárske výrobky s DPH 17.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO aktivita IT - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Edukácia v oblasti IT technológií a nových trendov v odbyte vybraných podnikov cestovného ruchu 120,00 s DPH 29.07.2020 10.08.2020 16.09.2020 29.07.2020 PhDr. Peter Huľo,PhD. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Zmluva Licenčná zmluva Licencia na použitie diela-software TENDERnet s DPH 12.03.2021 TENDERnet s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13134

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria