Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve _7781 Vyhlásenie uchádzača "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“ 34 560,00 s DPH 12.03.2021 18.03.2021 do 15 týždňov od podpísania ZoD SOARCH s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 ZOD návrh "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 Návrh uchádzača "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021 12.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva _7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Vybavenie - gastro zariadenia - Interreg č. proj.: INT/EB/ZA/3/VI/A/0265 s DPH 03.03.2021 10.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Rôzne potravinárske výrobky 19 344.80 s DPH 14.12.2020 17.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku - mäso Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 24.000.00 bez DPH 07.12.2020 14.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prílohy k výzve na cen. ponuky - mäso Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 24.000.00 bez DPH 07.12.2020 14.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Zemiaky, zelenina, ovocie 20.796.85 bez DPH 01.12.2020 09.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prílohy k výzve na cenovú ponuku - zelenia, ovocie Zemiaky, zelenina a ovocie s DPH 01.12.2020 09.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Pekársky tovar s DPH 25.11.2020 03.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO tonery, rok 2021 Tonery na rok 2021 818,00 bez DPH 04.11.2020 11.11.2020 Soft-Tech, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 PHZ - tonery na rok 2021 Tonery na rok 2021 1 015,00 bez DPH 04.11.2020 11.11.2020 Soft-Tech, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Tonery na rok 2021 s DPH 04.11.2020 11.11.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku -výroba filmov v rámci projektu Interreg 400,00 s DPH 03.09.2020 10.09.2020 16.09.2020 TURIEC FILM, o.z. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku - ubytovanie - projekt Interreg s DPH 11.08.2020 20.08.2020 16.09.2020 11.08.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Objednávka na ubytovanie - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov workshopu v rámci projektu Interreg“ 579,55 bez DPH 11.08.2020 20.08.2020 HOTEL TURIEC,a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k VO workshop expert - čašník, servírka, projekt Interreg , číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Poskytnutie služby expertov v príprave pokrmov a nápojov a ich servírovaní pred zrakom hosťa 120,00 s DPH 31.07.2020 11.08.2020 16.09.2020 31.07.2020 PaedDr. Martina Skorušová, MBA, Bc. Jana Kanderová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku expert kuchár -projekt Interreg s DPH 31.07.2020 11.08.2020 18.09.2020 31.07.2020 SOŠ obchodu a služieb, Martin
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13134

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria