Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka tovar 25,00 s DPH 05.03.2018 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka potraviny 40,00 s DPH 10.04.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka tovar 210,00 s DPH 11.04.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 85,00 s DPH 12.04.2018 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 71058/18M pracovná obuv a odev pre zamestnancov 215,28 s DPH 322018M 20.04.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka pracovná obuv a odev pre zamestnancov 220,00 s DPH 05.02.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Zmluva Dodatok č.3 - Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu s DPH 02.01.2018 DF Družstvo, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Objednávka tovar 35,00 s DPH 04.04.2018 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka suroviny 75,00 s DPH 03.04.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Objednávka Nákup DHM-notebook 800,00 s DPH 27.03.2018 Sunnet s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete
Zmluva 28/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 20.04.2018 Midaro, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy
Objednávka potraviny 80,00 s DPH 2017/10-3 29.03.2018 Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 30,00 s DPH 2017/10-3 28.03.2018 Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka tovar 20,00 s DPH 2017/10-3 04.04.2018 Liptovské včelárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka tovar 250,00 s DPH 04.04.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Objednávka učebné pomocky-zákony 35,00 s DPH 26.02.2018 Martinus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Jancková Janka Ing. učiteľ TV
Objednávka suroviny 80,00 s DPH 11.04.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Objednávka polygrafický materiál 230,00 s DPH 05.04.2018 Gummi-Print Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca-SOP Polygrafické
Objednávka potraviny 40,00 s DPH 16.03.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13134

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria