Navigácia

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Školenie pre prijímateľov

Školenie pre prijímateľov finančných príspevkov na mikroprojekty

v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Dňa 11. februára 2020 sa v konferenčnej hale Úradu Žilinského samosprávneho kraja konalo školenie pre prijímateľov finančných príspevkov na schválené mikroprojekty v rámci Programu INTERREG –V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Za našu školu sa  ho zúčastnili Ing. Tóthová, Ing. Pšenková a PhDr. Huľo, Phd. Boli oboznámení s oprávnenosťou a účtovaním výdavkov, s publicitou všetkých aktivít, ako aj s vypĺňaním tzv. generátora žiadostí, z ktorého informácie budú podkladom pre vytvorenie záverečnej správy.

Po skončení školenia sa  zúčastnili stretnutia s Ing. Habovštiakovou, projektovou manažérkou z odboru regionálneho rozvoja pri ŽSK, ktorá im poskytla cenné informácie týkajúce sa jednotlivých postupov pri implementácii projektu.

O obsahu školenia informovali riaditeľku školy a zástupkyňu pre teoretické vyučovanie. Spoločne s nimi vytvorili harmonogram aktivít, ktorý predložili poľskej strane na schválenie. 

 

 

Zdroj foto: ŽSK

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria