Navigácia

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

SK POZVÁNKA WORKSHOPY

Partneri mikroprojetku Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 – EFRR

 Vzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manažovaní vybraných podnikov cestovného ruchu

 v kontexte cezhraničnej spolupráce č. INT/EB/ZA/3/V/A/0186,

Žilinský samosprávny kraj,

spolu s poľským partnerom Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8.

a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Martine

pozývajú na

WORKSHOPY

realizované k mikroprojektu  "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania´´,

ktoré sa budú konať v dňoch 18. – 19. 11. 2020 od 13, 00 do 17,00 hodiny

v priestoroch SOŠ OaS, Stavbárska 11, Martin/A, príp. v online priestore Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5493060882?pwd=S3J6UjQ0eFVPOU1hRUdCMHRnYXozUT09

Meeting ID: 549 306 0882    Passcode: 123456

          PROGRAM:

 

 1. Prezencia účastníkov
 2. Aktivity v jednotlivých dňoch:
 • Strategické plánovanie v podnikoch cestovného ruchu spojené s praktickými cvičeniami
 • Analýza SWOT, konfrontačná matica analýzy SWOT, vyhodnocovacia matica analýzy SWOT, varianty stratégií – výber vhodnej stratégie, formulovanie rozvojovej stratégie.
 • Aplikácia IT v podniku cestovného ruchu.
 • Oboznámenie sa so softvérom HORES. Nastavovanie jednotlivých parametrov v programe. Rezervovanie individuálnych hostí a skupín.
 • Aplikácia IT v podniku cestovného ruchu - pokračovanie
 • Zopakovanie rezervovania hostí, cvičenia z ubytovania individuálnych hostí a skupín, zaťažovanie individuálnych a skupinových účtov, vystavovanie účtov, vystavovanie faktúr,  vytváranie rôznorodých manažérskych štatistík.
       
 1. Diskusia
 2. Záver

 

       

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Žilinského samosprávneho kraja.

Zmena programu workshopov je vyhradená. Informácia:  v priebehu workshopov budú priebežne vytvárané audiovizuálne materiály pre potreby propagácie projektu. Prosíme o dodržiavanie R-O-R a aktuálnych protipandemických opatrení.  Svoju účasť  prosím potvrďte mailom do 17. 11. 2020: hulo@sosmt.sk

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria