Navigácia

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Pridaná hodnota projektu - učebňa A5 pred a po realizácií

 

Sme vďační za finančné zdroje  EFRR a ŽSK za to, že sme mohli realizovať projektové aktivity projetku INTERREG V-A SK-PL

 

Učebňa A 5 pred modernizáciou

Učebňa A 5 po modernizácií

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria