Navigácia

Školské Vzdelávacie Programy odborov v SOŠ obchodu a služieb Martin

Školský rok 2014/15

 

Žiaci prvých ročníkov, ktorí nastúpili v šk. roku 2014/15, sa vzdelávajú podľa týchto školských vzdelávacích programov:

(Po kliknutí na číslo a názov odboru sa zobrazí ŠkVP)​​​​​​​

6323 K Hotelová akadémia

3446 K Grafik tlačových médií 

3457 K Operátor tlače

6337 M Informačné technológie a informačné služby v obchode

6445 K Kuchar

6446 K Kozmetik

6444 K Časnik, servírka

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria