Navigácia

Záverečné skúšky

Ako vyzerajú záverečné skúšky

Záverečná skúška odbor cukrár

         

Žiaci tretieho ročníka odboru cukrár úspešne ukončili štúdium na strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine záverečnou skúškou.

Skúška bola zložená z troch častí písomnej, praktickej a ústnej. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky  žiaci pokračovali praktickou skúškou, kde pripravovali tortu na ľubovoľnú príležitosť  a jeden žrebovaný výrobok. Pri svojej práci preukázali svoje estetické cítenie, zručnosť pri modelovaní a práci z modelovacou hmotou, zostavenie vlastnej receptúry, správnu kombináciu chutí. Okrem toho pri práci dodržiavali hygienické pravidlá a technologické postupy.

Svoje práce  prezentovali pred skúšobnou komisiou, ktorá hodnotila nielen hotový výrobok ,ale aj použitie vhodnej dekorácie na tanieri a hlavne chuť výrobku. Na torte sa hodnotilo zvládnutie zvolenej témy, čistota práce, zručnosť  pri práci a náročnosť torty.

Poslednou časťou skúšky bola ústna časť, kde žiaci pred skúšobnou komisiou predviedli svoje vedomosti a schopnosti a získali výučný list. Našim absolventom prajeme úspešné zaradenie do pracovného života a uplatnenie na trhu práce.

Autor textu a fotografií: Mgr. Andrea Tomčányiová                                                                               Fotogaléria

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria