Navigácia

Rada školy

Členovia Rady školy

 

Rada školy

členovia od 25. 10. 2019

 

PREDSEDKYŇA:   Mgr. Janka Miľanová - zástupca pedagogických zamestnancov

PODPREDSEDKYŇA:   Ľubica Hanajíková - zástupca pedagogických zamestnancov

ČLENOVIA:   Bc. Peter Vaňo - zástupca nepedagogických zamestnancov

                           Mgr. Terézia Migrová - zástupca rodičov

                           Mgr. Martina Remenárová - zástupca rodičov

                           Janka Hrivnáková- zástupca rodičov

                           Mgr. Ľuboš Berešík – zástupca zriaďovateľa

                           Mgr. Erika Cintulová - zástupca zriaďovateľa

                           PhDr. Zdenka Klincová – zástupca zriaďovateľa

                           Ing. Peter Kašuba – zástupca zriaďovateľa

                           Jozef Brisuda – zástupca žiakov

                                 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria