Navigácia

Maturitné škúšky

Termíny maturinej skúšky

 

Externá časť  MS a písomná forma  internej časti MS

v školskom roku 2019/2020:

 

 

Slovenský jazyk a literatúra:           17. marec 2020

Cudzí jazyk:                                      18. marec 2020

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. marca až 03. apríla 2020.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky      v školskom roku 2019/2020 nájdete na stránke NÚCEM v dokumente Maturita 2020 - Základné informácie. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Praktická časť odbornej zložky MS v školskom roku 2019/2020:

23.04.-24.04.2020

6403 L     podnikanie v remeslách a službách    

28.04.2020

6337 M    informačné technológie a informačné   

                 služby v obchode 

29.04.2020

6323 K     hotelová  akadémia

06.05.2020

3446 K      grafik tlačových médií

06.05.2020

3457 K     operátor tlače

06.05.2020

6446 K     kozmetik

 

Ústna forma internej časti MS

                  ( SJL,ANJ/NEJ/RUJ a TČOZ )                     

v školskom roku 2019/2020:

                        18. máj – 22. máj 2020                               

 

 

 Študentom držíme palce! 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria