Navigácia

Behom ku zdraviu

Nadpis

Grantový program Žilinsķého samosprávneho kraja

Vráťme šport do škôl 2019-projekt Behom ku zdraviu.

 

Realizácia projektovej aktivity je od 15.apríla 2019 do 31.októbra 2019.

Ciele projektu:

- Osvojiť si potrebu previdelnej pohybovej aktivity v dennom režime

- Porozumieť účinkom pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický rozvoj

- Vytvoriť si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach

- Preukázať pohybovú gramotnosť, využiť poznatky, zručnosti a schopnosti v športovom výkone

- Používať správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno-časových aktivít

- Vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín pri organizovaní športovej aktivity.

 

Projekt začneme realizovať zakúpením a inštaláciou bežeckého pásu.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria