Navigácia

SPOLOČNÉ STRAVOVANIE

nadstavbové štúdium

 

Kód odboru a názov odboru: 6421 L spoločné stravovanie

Dĺžka štúdia: 2 roky

 

Študijný odbor 6421 L 00 spoločné stravovanie prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore  súvisiace s racionalizáciou a riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o prevádzke a organizácii práce v zariadeniach spoločného stravovania, objednávok, zabezpečení technického vybavenia a údržby. Pripravuje absolventov tohto študijného odboru na samostatnú podnikateľskú činnosť a umožňuje im zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.

 

 

Odborné predmety:

cestovný ruch

daňovníctvo

ekonomika

marketing

personálny manažment

spotrebiteľská výchova

technika prevádzky

základy podnikania

odborný výcvik.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria