Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11


ODBORNÉ UČILIŠTE

Kontakty

Odborné učilište, Stavbárska 11, 03680 Martin

web:  www.oumt.sk

poverená riadením:  Mgr. Anna Macháčková

mobil: 0915 335 780

mail: machackova@sosmt.sk

Dotazník spokojnosti

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy. 

Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.

Prezentačné video školy

 

ATRIUM - náš nový školský časopis

Časopis si môžete otvoriť TU          

 

Na svet prišiel časopis, do ktorého môžete všetci prispievať -  najlepšie prostredníctvom našej redakčnej rady (Mgr. J.Petríková). 

Dostanete sa tak aj k ďalším časopisom rôznych škôl, môžte sa inšpirovať aj Vy.

.

Piatok 5. 3. 2021

Kam po strednej

         

Časopis pre stredoškolákov

najnovšie číslo časopisu

Župné noviny

Portál vysokých škôl

35 vysokých škôl na jednom mieste

Prezentácia odborov

Video k prezentácii odborov pre školský rok 2021/2020 nájdete TU .

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin.

Novinky

 • Schválený plán výkonov na školský rok 2021/2022

  UČEBNÉ ODBORY Kód a názov odbor

  Štátny SV Duálny systém vzdelávania

  3274 H obuvník - 6

  2964 H cukrár 6 2

  6444 H čašník, servírka 7 3

  6445 H kuchár 8 2

 • Termíny prijímacieho konania

  1. termín – 03. 05. 2021

  2. termín – 10. 05. 2021

  ďalší termín : 01. 07. 2021

  Prijímacia komisia: určí riaditeľka školy osobitným menovacím listom

  Vzorové testy na prijímacie konanie:

  Matematika

  Slovenský jazyk a literatúra

  Anglický jazyk

  Nemecký jazyk

  Ruský jazyk

 • Marec mesiac knihy

  „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“ Seneca

  Kniha – zdroj múdrosti, poznania, poučenia i pobavenia. Pre niektorých celoživotná spoločníčka, pre iných príležitostná spoločníčka a niektorí sa s ňou moc nekamarátia, ale určite sa každý človek v živote stretáva s knihou. Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský bol šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.

 • Odborná prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2021

  Milí nemčinári gastronomických odborov,

  napriek tomu, že na Slovensku a v zahraničí sa ešte stále šíri pandémia COVID 19, náš švajčiarsky partner Swiss Hospitality Academy v Maienfelde je presvedčený, že do leta sa prísne obmedzenia zamerané na zabránenie šíreniu pandémie minimálne vo Švajčiarsku uvoľnia tak, že bude možné otvoriť hotely, penzióny a reštaurácie v kantóne Graubünden, kde sa realizujú odborné praxe žiakov a študentov. Už v súčasnosti sú otvorené viaceré lyžiarske strediská vo Švajčiarsku, miera nakazenosti obyvateľov Švajčiarska je relatívne nízka, pretože od jesene 2020 sa významne obmedzil príchod návštevníkov zo zahraničia do Švajčiarska. V tejto súvislosti nás poprosil švajčiarsky partner o podanie informácie Vám študentom a možnosti absolvovať odbornú prax v letnej sezóne 2021 vo Švajčiarsku. Samozrejme, že v súčasnej dobe nevie ani švajčiarsky partner dať 100 % záruku, že sa odborná prax uskutoční. Pokiaľ sa ale protipandemické opatrenia vo Švajčiarsku do letnej sezóny podstatne obmedzia a umožnia realizovať odbornú prax, musí švajčiarsky partner ešte v tomto období vyhľadať pracovné miesta v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku, organizačne zabezpečiť výuku počas 14 dňového intenzívneho kurzu v školskom hoteli v Luzerne, ako aj vybaviť pracovné povolenia. Z uvedeného dôvodu potrebuje aspoň orientačne vedieť s akými počtami študentov môže rátať. Prihláseným študentom nevznikajú prihlásením sa na odbornú prax žiadne záväzky pokiaľ neabsolv

 • Pripojenie sa k celospoločenskému diskurzu na tému „Boj proti pandémii COVID-19“.

  Žiaci študijného odboru hotelová akadémia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine sa aktívne pripojili k aktuálnemu celosvetovému spoločenskému diskurzu smerovaného na boj proti pandémii COVID-19. Sú si vedomí, že ich hlas v silnom hlase politikov, virológov a ostatných odborníkov na epidémie nebude nikdy vypočutý, avšak aj napriek tomu by chceli aspoň neverbálne vyjadriť svoj postoj k tejto nepriaznivej a dlhotrvajúcej situácii. Prečo? Pretože sa v nej cítia zmätení, ohrození, zneistení a zraniteľní. Rúcajú sa im predstavy o ďalšom živote. Sú frustrovaní z neustálych zákazov kontaktovania sa s vrstovníkmi, ktoré je pre nich veľmi dôležité. Sú znechutení zo zmien správania sa dospelých ľudí, zo šírenia vzájomnej neznášanlivosti medzi nimi. Vzory slušného správania nevidia už ani v médiách. Unavuje ich pozerať sa na nekultúrne správanie sa politikov a novinárov. Chcú, aby tento pretrvávajúci marazmus skončil. Aby sa začalo žiť konečne slobodne a slušne. Chcú, aby tento ich záujem poznalo čo najviac dospelých ľudí. Aby práve oni si uvedomili, že sú tu mladí ľudia – ich deti, ktoré chcú žiť inak!

 • Varenie počas dištančného vzdelávania III. C-K kuchár

  Počas dlhotrvajúceho dištančného vzdelávania, žiaci v rámci možnosti pripravujú pokrmy v domácom prostredí a aj počas online hodín varia, čím si precvičujú svoje zručnosti a schopnosti. Hlavnými degustátormi sú členovia rodiny, od ktorých dostanú adekvátnu pochvalu za navarený obed, alebo chutný dezert.

  Autor článku: MOV- Obuchová , foto - žiaci III.C-K

 • Laboratórne cvičenie II.HA v príprave káv

  Žiaci druhého ročníka ročníka študijného odboru hotelová akadémia v rámci dištančnej výučby si osvojovali zručnosti v príprave káv. Kávy pripravovali podľa vlastných kalkulácii. Pri príprave káv žiaci využili rôzne druhy káv, korenín, surovín. Hotové kávy správne naservírovali svojim blízkym.

  Žiaci sa snažili, aby kávy boli chutné, ale aj esteticky upravené. Pri tomto laboratórnom cvičení si žiaci osvojili zručnosti v príprave teplých a studených káv, správnu manipuláciu s inventárom a skĺbenie rôznych chutí do harmonického chuťového celku. Žiaci sa s radosťou podieľajú na odborných zručnostiach, lebo okrem získania odborných kompetencií zažijú aj kopec zábavy pri tvorení.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria