Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 71102/21M krabice zákuskové-cukrári 73,80 s DPH 242021Cu 17.09.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 30/2021 nájom nebytového priestoru - učebňa A12 s DPH 17.09.2021 OU
Faktúra 72288/21R vydanie karty 2žiačky+vydabie známky 1žiačka 28,50 s DPH 20042012 16.09.2021 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77138/21K2 potraviny 363,17 s DPH 14992021K2 14122020 16.09.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 78016/21C suroviny 20,92 s DPH 232021Cu 16.09.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72286/21R preventívna lek. Prehliadka pre zamestnancov školy 301,91 s DPH 17122014 16.09.2021 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 78015/21C suroviny 186,91 s DPH 222021Cu 16.09.2021 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77137/21K2 potraviny 169,69 s DPH 14792021K2 16.09.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71101/21M kadernícky materiál 153,92 s DPH 212021KA 16.09.2021 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72287/21R ISIC karta+obal pre 2 žiakov 18,00 s DPH 2082014 16.09.2021 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71100/21M kadernícky materiál 183,44 s DPH 202021KA 16.09.2021 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77139/21K2 potraviny 72,24 s DPH 14892021K2 9122020 16.09.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 365,00 s DPH 14122020 14.09.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11
Zmluva 20472/2021 darovacia zmluva 1 300,00 s DPH 14.09.2021 Nadačný fond TESCO
Objednávka potraviny 75,00 s DPH 9122020 14.09.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77135/21K2 potraviny 209,25 s DPH 146/9/2021 14122020 13.09.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77134/21K2 potraviny 489,59 s DPH 14492021K2 9122020 13.09.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77133/21K2 potraviny 20,79 s DPH 145/9/2021 9122020 13.09.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77136/21K2 potraviny 49,18 s DPH 13582021K2 2122020 13.09.2021 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 35/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku s DPH 13.09.2021 MO WINGS, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
zobrazené záznamy: 1-20/13134