Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 5/2021 Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní s DPH 30.08.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Zmluva 104/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.10.2018 MIDARO kurzy, s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k selfieccino printer-projekt Interreg Selfieccino printer s DPH 12.02.2021
Zmluva 40/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 28.06.2018 ABAKE, s.r.o
Zmluva 72/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 26.06.2018 PROTEAM, s.r.o
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 17.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva 28820 Zmluva o stravovaní s DPH 28.08.2020 Compass Group Slovakia s.r.o.
Zmluva 73/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 14.06.2018 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s., hotel Patria
Zmluva Ramcova dohoda s DPH 21.10.2019 Turpek s.r.o.
Zmluva Zmluva o stravovaní s DPH 02.09.2019 Compass Group Slovakia s.r.o.
Zmluva Rámcová dohoda s DPH 18.10.2019 INMEDIA s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201847375 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy s DPH 31.10.2018
Zmluva 99/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 329,94 s DPH 04.10.2018 Midaro kurzy s.r.o. p. Hrivík konateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Správa k roll up banner-projekt Interreg Roll up banner s DPH 18.03.2021
Zmluva 1/2021 Zmluv o nájme nebytových priestorov s DPH 31.12.2020 Ján Jokel
Zmluva 25031-01/f/MT Nájomná zmluva - SOSMT s DPH 28.02.2017 Fanit s.r.o Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka školy
Zmluva 250032-01/f/MT Nájomná zmluva - stredisko odbornej prípravy cukrár, čašník, polygraf s DPH 28.02.2017 Fanit s.r.o Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka školy
Zmluva 25033-01/f/MT Nájomná zmluva - stredisko odbornej prípravy kaderníctvo a kozmetika s DPH 20.02.2017 Fanit s.r.o Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka školy
Zmluva 43/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 20.06.2018 Ing. Ján Rabčan - UNIKOB
Zmluva 412/2019 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl s DPH 01.07.2019 Centrum vedecko-technických informácií SR
zobrazené záznamy: 1-20/13134