Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 5/2021 Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní s DPH 30.08.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Zmluva 23/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 27.08.2019 Hotel Turiec, a.s.
Zmluva 21/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 26.08.2019 Grand hotel Permon, s.r.o
Zmluva 41/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 19.09.2019 Francesca Creation, s.r.o.
Zmluva 20170615_1 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 15.06.2017 Tatra Hotel Slovakia, a.s., hotel Patria SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka školy
Zmluva 40/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 17.09.2019 Best Hairdresser s.r.o.
Zmluva 450036 príloha č.1 k zmluve o odbere tepla pre rok 2017 s DPH 450036 14.09.2016 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 252716 Príloha č.1 k zmluve o dodávke tepla s DPH 252716 14.07.2016 STEFE Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 191016 zmluva výpožičke s DPH 191016 19.10.2016 Fork s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 30/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 11.09.2019 Alfaprint, s.r.o.
Zmluva 27/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 28.08.2019 Hotel Turiec, a.s.
Zmluva Zmnluva o poskytovaní stravovania s DPH 05.09.2019 Hotel Turiec, a.s.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Pekárske výrobky bez DPH 23.09.2019 30.09.2019 23.09.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 11116 Mandátna zmluva s DPH 11116 11.01.2016 K.A.B.A. Slovensko SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 28/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 28.08.2019 Victoria Group, s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku pekárskych výrobkov Pekárske výrobky bez DPH 13.09.2019 Prievidzké pekárne, Pekáreň Dobrota, Turpek SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva 38/2019 Dohoda s DPH 02.09.2019 Školská jedáleň
Zmluva 35/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania - dodatok 2 s DPH 01.09.2019 Odborné učilište
Zmluva 36/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 03.09.2019 Hotel Bystrička, s.r.o
Zmluva 37/2019 Dohoda s DPH 02.09.2019 Školská jedáleň
zobrazené záznamy: 1-20/13134