Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76059/19K1 potraviny 141,23 s DPH 78ku12019 23052018 27.03.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 135,00 s DPH Z201847375_Z 23.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77047/19K2 potraviny 131,72 s DPH 68319K2 Z201847375_Z 25.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 45,00 s DPH 11.03.2019 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77049/19K2 potraviny 44,00 s DPH 71319K2 27.03.2019 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 445,00 s DPH 26.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76061/19K1 potraviny 444,31 s DPH 79ku12019 28.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 530,00 s DPH 26.03.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76060/19K1 potraviny 525,73 s DPH 77ku12019 27.03.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 145,00 s DPH 23052018 26.03.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 320,00 s DPH 21.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 85,00 s DPH 26.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 76058/19K1 potraviny 318,31 s DPH 75ku12019 25.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 95,00 s DPH Z201847375_Z 21.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76054/19K1 potraviny 90,30 s DPH 73ku12019 Z201847375_Z 25.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 445,00 s DPH 23052018 21.03.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76055/19K1 potraviny 441,35 s DPH 74ku12019 23052018 25.03.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72126/19R výkon mesačnej kontroly za 3/2019, posudenie vplyvu kam. Sys. 418,80 s DPH 17/BS 29.03.2019 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71053/19M doxx-stravné lístky 54,00 s DPH 3022019 29.03.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
zobrazené záznamy: 1-20/13134