Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Súhrnná správa 8117393013 Robot univerzálny RM 60 H s krájačom zeleniny 4 200.00 bez DPH 15.03.2017 SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 8 Príkazná zmluva č. 8 - Ing. Lenka Pšenková - výroba filmov s DPH 24.05.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 Návrh uchádzača "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021 12.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve _7781 Vyhlásenie uchádzača "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 ZOD návrh "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 PHZ čistiace prostriedky 3716.- bez DPH 30.04.2020 07.05.2020 30.04.2020
VO: Súhrnná správa za I.štvrťrok 2020 Súhrnná správa za I. štvrťrok 2020 8825.- bez DPH 22.04.2020
VO: Súhrnná správa Projekt Interreg - správa Rool up banner s DPH 23.03.2021
Zmluva Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 7 Príkazná zmluva č. 7 - PhDr. P. Huľo, PhD. s DPH 24.05.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Vybavenie - gastro zariadenia - Interreg č. proj.: INT/EB/ZA/3/VI/A/0265 s DPH 03.03.2021 10.03.2021
Zmluva Projekt Interreg - PZ č. 6 Damian Piotr Sygula - preklad odbor. publikácie s DPH 31.05.2021
Zmluva Projekt Interreg - PZ č. 5 Damian Piotr Sygula - tlmočenie v poľskom jazyku s DPH 31.05.2021
Zmluva Projekt Interreg - príkazná zmluva č. 4 príkazná zmluva č. 4 - Oliwier Kowalczyk 300,00 s DPH 31.05.2021
Zmluva Projekt Intereg - Príkazná zmluva č. 3 Príkazná zmluva č. 3 -Tomasz Ziokowski 300,00 s DPH 31.05.2021
Zmluva Projekt Intereg - Príkazná zmluva č.2 PZ č.12 - p. Svatoň s DPH 31.05.2021
VO: Súhrnná správa Projekt Interreg - správa Preprava mikrobusom s DPH 19.05.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva _7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201847375 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy s DPH 31.10.2018
VO: Súhrnná správa Projekt Interreg - správa - ubytovanie Ubytovanie s DPH 27.05.2021
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020 VO - III. štvrťrok 2020 s DPH 29.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/13134