Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 72219/18R nájom rohoží 23.4-20.5.2018 škola 31,20 s DPH 23517 28.05.2018 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 31.10.2018 Hotel Lesná
Zmluva Prilohy s DPH 17.09.2018 NEOGRAFIA, a.s.
Zmluva Prílohy s DPH 31.10.2018 Servis Gastro, s.r.o.
Zmluva Prílohy s DPH 24.08.2018 Hotel Turiec, a.s.
Zmluva Prílohy s DPH 31.10.2018 Krčula Radovan
Zmluva Prílohy s DPH 31.10.2018 MartInn, s.r.o.
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 01.09.2010 Kúpele Rajecké Teplice
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 01.09.2010 Grand hotel Permon, s.r.o
Faktúra 72480/18R vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 26.6-2.11.2018 -578,62 s DPH 200517381 26.11.2018 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 31.10.2018 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s., hotel Patria
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 31.10.2018 Hotel Turiec, a.s.
Faktúra 75195/18B2 tovar 275,74 s DPH 251118B2 28.11.2018 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75196/18B2 tovar 17,05 s DPH 231118B2 28.11.2018 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75197/18B2 tovar 40,26 s DPH 261118B2 28.11.2018 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76274/18K1 potraviny 424,34 s DPH 310ku12018 28.11.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76275/18K1 potraviny 373,03 s DPH 309ku12018 Z201847208_Z 28.11.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72479/18R vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 26.6-2.11.2018 -179,06 s DPH 200517381 26.11.2018 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76272/18K1 potraviny 458,70 s DPH 305ku12018 23052018 23.11.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72481/18R výkon mesačnej kontroly 11/2018 118,80 s DPH 17/BS 30.11.2018 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
zobrazené záznamy: 1-20/13134