Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 5/2021 Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní s DPH 30.08.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Objednávka potraviny 175,00 s DPH 02.10.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 71199/17M materiál na opravy 264,14 s DPH 6517M 21.12.2017 Eva Sajdáková OZEX SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka materiál na opravy 265,00 s DPH 06.11.2017 Eva Sajdáková OZEX SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca Budov
Objednávka tovar 60,00 s DPH 13.09.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 72503/17R prečistenie kanalizácie 110,00 s DPH 6817R 21.12.2017 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka prečistenie kanalizácie 115,00 s DPH 18.12.2017 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov
Faktúra 71205/17 Perá sety 373,14 s DPH 7122017M 22.12.2017 National Pen, POBOX 1615, Bratislava SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka Perá sety 375,00 s DPH 07.12.2017 National Pen, POBOX 1615, Bratislava SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Edita Tóthová manažér-technicko ekonomický úsek
Faktúra 75114/19B2 tovar 59,98 s DPH 17919B2 03.10.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71204/17M stravné poukážky DOXX 30,60 s DPH 32122017M 22.12.2017 Doxx-stravné lístky SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka stravné poukážky DOXX 35,00 s DPH 19.12.2017 Doxx-stravné lístky SOŠ obchodu a služieb Martin Chrastinová Dagmar vedúca účtárne
Objednávka potraviny 235,00 s DPH 02.10.2019 ATC-JR, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77138/19K2 potraviny 234,67 s DPH 1941119K2 04.10.2019 ATC-JR, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76337/17K1 potraviny 184,00 s DPH 382ku12017 21.12.2017 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71200/17M materiál na opravy 118,79 s DPH 6617M 21.12.2017 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 185,00 s DPH 18.12.2017 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 77137/19K2 potraviny 172,18 s DPH 1921019K2 03.10.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 400,00 s DPH 01.10.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 76155/19K1 potraviny 399,24 s DPH 191ku12019 03.10.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
zobrazené záznamy: 1-20/13134