Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 7 Príkazná zmluva č. 7 - PhDr. P. Huľo, PhD. s DPH 24.05.2021
Zmluva Projekt Interreg - Príkazná zmluva č. 8 Príkazná zmluva č. 8 - Ing. Lenka Pšenková - výroba filmov s DPH 24.05.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8117393013 Tovary - robot univerzálny 4 200.00 bez DPH 09.03.2017 15.03.2017 15.03.2017 Gastro Global s.r.o. SOŠOS, Martin
Objednávka potraviny 48,00 s DPH 05.11.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Objednávka potraviny 75,00 s DPH 06.11.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 78054/19c potraviny 190,08 s DPH 224ku12019,442019c,2171119K2 26.11.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Projekt Interreg - príkazná zmluva č. 4 príkazná zmluva č. 4 - Oliwier Kowalczyk 300,00 s DPH 31.05.2021
Faktúra 72016/20R vyučtov. el. energie 1.1.-31.12.2019 56,64 s DPH 6213789 17.01.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72015/20R vyučtov. el. energie 1.1.-31.12.2019 221,87 s DPH 6214029 17.01.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva _7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 ZOD návrh "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve _7781 Vyhlásenie uchádzača "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha k výzve_7781 Návrh uchádzača "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE" s DPH 12.03.2021 18.03.2021 12.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781 "STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“ 34 560,00 s DPH 12.03.2021 18.03.2021 do 15 týždňov od podpísania ZoD SOARCH s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Zmluva Z201834159_Z 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 6 799.00 s DPH 16.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Guráňová Slavomíra Ing. riaditeľka školy
Zmluva Z201832810_Z 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 10 847.00 s DPH 09.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Guráňová Slavomíra Ing. riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201834159 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 5 665,83 bez DPH 13.08.2018 16.08.2018 21.08.2018 Martin Gall - MG COMP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 39711360-0 - Rúry (na pečenie); 60000000-8 - Dopravné služby 3 475.00 bez DPH 17.08.2018 22.08.2018 Gastro Vrábeľ s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Súhrnná správa Projekt Interreg 4 sady šálok na cappuccino s DPH 10.03.2021
VO: Súhrnná správa Projekt Interreg 4 sady šálok na ristretto s DPH 10.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/13134