Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Správa k výrobe filmov, projekt Interreg s DPH 03.09.2020
Objednávka Prohjekt Interreg nákup Selfieccino printer-Interreg 2 498.00 s DPH 16.03.2021 AG FOODS SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3788965055 450000000-7 stavebné práce - kanalizácia 24.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 10.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy 20.000.- bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7033172068 stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy bez DPH 20.09.2018 21.09.2018 15.12.2018 MARCOM-SK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Faktúra 75034/16B2 tovar 75,46 s DPH 2316B2 08.03.2016 Coca-Cola HBC SR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z201754101 Počítačova zostava 8599.- bez DPH 03.11.2017 20.11.2017 03.11.2017 mediatip.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tonery 760,00 s DPH 619/2014/OVS 28.06.2016 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete
Objednávka predplatné časopis,,Manažment pre školy´´ na rok 2019 150,00 s DPH 22.10.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Buociková Eva sekretárka riaditeľky školy
Objednávka potraviny 180,00 s DPH 07.04.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 320,00 s DPH 03.04.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 25,00 s DPH 422017 18.10.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka potraviny 380,00 s DPH 30.03.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka oprava služ. Auta Fiat Doblo 305,00 s DPH 22.10.2018 Milan Maté-AutoM.a.t. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov
Objednávka pracovná obuv pre žiakov 350,00 s DPH 16.10.2018 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie
Objednávka tonery 70,00 s DPH 22.10.2018 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete
zobrazené záznamy: 1-20/13134