Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 72219/18R nájom rohoží 23.4-20.5.2018 škola 31,20 s DPH 23517 28.05.2018 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76274/18K1 potraviny 424,34 s DPH 310ku12018 28.11.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 01.09.2010 Grand hotel Permon, s.r.o
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 31.10.2018 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s., hotel Patria
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 31.10.2018 Hotel Turiec, a.s.
Faktúra 75195/18B2 tovar 275,74 s DPH 251118B2 28.11.2018 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75196/18B2 tovar 17,05 s DPH 231118B2 28.11.2018 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75197/18B2 tovar 40,26 s DPH 261118B2 28.11.2018 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76275/18K1 potraviny 373,03 s DPH 309ku12018 Z201847208_Z 28.11.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 01.09.2010 Kúpele Rajecké Teplice
Faktúra 76276/18K1 potraviny 533,05 s DPH 307ku12018 23052018 28.11.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72481/18R výkon mesačnej kontroly 11/2018 118,80 s DPH 17/BS 30.11.2018 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72482/18R tlač fotografií 7,80 s DPH 20112018R 30.11.2018 IdeaPrint s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72483/18R tlač fotografií 143,75 s DPH 19112018R 30.11.2018 IdeaPrint s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75198/18B2 tovar 118,50 s DPH 321118B2 30.11.2018 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75199/18B2 tovar 249,55 s DPH 331118B2 30.11.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77199/18K2 potraviny 505,42 s DPH 2761118K2 30.11.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 31.10.2018 Hotel Lesná
Zmluva Prílohy s DPH 31.10.2018 MartInn, s.r.o.
Faktúra 76278/18K1 potraviny 24,73 s DPH 312ku12018 Z201847208_Z 30.11.2018 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
zobrazené záznamy: 1-20/13134