Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 72219/18R nájom rohoží 23.4-20.5.2018 škola 31,20 s DPH 23517 28.05.2018 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76215/18K1 potraviny 89,55 s DPH 224ku12018 2017/10-3 27.09.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72445/20R záloha el. energie 12/2020 103,00 s DPH 6213987 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71133/18M materiál pre polygrafov 113,28 s DPH 4392018M 27.09.2018 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72444/20R záloha el. energie 12/2020 369,00 s DPH 6213789 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 78038/18c suroviny 132,86 s DPH 1082018c 27.09.2018 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72443/20R záloha el. energie 12/2020 791,00 s DPH 6214029 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 78039/18c suroviny 396,47 s DPH 1072018c 27.09.2018 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72442/20R záloha el. energie 12/2020 890,00 s DPH 9631089 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77158/18K2 potraviny 41,09 s DPH 206918K2 2017/10-3 27.09.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72383/18R oprava výťahu 46,80 s DPH 223918R 27.09.2018 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75141/18B2 tovar 27,38 s DPH 23918B2 27.09.2018 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 150,00 s DPH 26.09.2018 Libex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75142/18B2 tovar 146,69 s DPH 24918B2 27.09.2018 Libex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 130,00 s DPH 26.09.2018 MSI s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75143/18B2 tovar 126,12 s DPH 25918B2 27.09.2018 MSI s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76176/20K1 potraviny 217,74 s DPH 194ku12020 03.12.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75144/18B2 tovar 11,87 s DPH 22918B2 2017/10-3 27.09.2018 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72384/18R servis výťahu 3Q.2018 30,00 s DPH 80198 27.09.2018 Ing.Peter Lacika-Elvila SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72446/20R záloha el. energie 12/2020 154,00 s DPH 6214030 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
zobrazené záznamy: 1-20/13134