Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Objednávka tovar 120,00 s DPH 20.03.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 77048/19K2 potraviny 36,95 s DPH 54319K2 25.03.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 565,00 s DPH 19.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77044/19K2 potraviny 562,06 s DPH 64319K2 25.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 525,00 s DPH 19.03.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77045/19K2 potraviny 522,43 s DPH 65319K2 25.03.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka revizia zariadenia a bleskovodov-škola 2 365.00 s DPH 19.03.2019 Miazdra Peter SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov
Faktúra 72125/19R revizia zariadenia a bleskovodov-škola 2 363,50 s DPH 1419R 27.03.2019 Miazdra Peter SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka deratizácia proti hlodavcom 65,00 s DPH 25.03.2019 AJ-DDD-LR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 72124/19R deratizácia proti hlodavcom 60,00 s DPH 76ku12019 27.03.2019 AJ-DDD-LR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 75053/19B2 tovar 115,58 s DPH 7319B2 27.03.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76056/19K1 potraviny 148,82 s DPH 69ku12019 25.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 30,00 s DPH 08.03.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75052/19B2 tovar 27,96 s DPH 17319B2 27.03.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka tovar 25,00 s DPH 19.03.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11
Faktúra 75054/19B2 tovar 22,10 s DPH 11319B2 28.03.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 85,00 s DPH 26.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
Faktúra 77050/19K2 potraviny 84,78 s DPH 72319K2 28.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Objednávka potraviny 135,00 s DPH Z201847375_Z 23.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11
zobrazené záznamy: 1-20/13134