Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka potraviny 155,00 s DPH 1/2019 30.05.1900 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73
Faktúra 72135/16R záloha teplo 4/2016 500,00 s DPH 450036 01.01.1970 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77073/21 potraviny 296,39 s DPH 8052021K2 9122020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho
Objednávka potraviny 297,00 s DPH 9122020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 01.09.2010 Grand hotel Permon, s.r.o
Zmluva Rámcová obsahová náplň s DPH 01.09.2010 Kúpele Rajecké Teplice
Faktúra 77013/16K2 potraviny 173,50 s DPH 17116K2 22012016 27.01.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72163/16R vyúčtovanie zmluvy 4/2016 56,96 s DPH 42693759 19.04.2015 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76350/15K1 potraviny 184,57 s DPH 376ku12015 29102014 04.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76347/15K1 potraviny 502,78 s DPH 373ku12015 29102014 04.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77258/15k2 potraviny 49,13 s DPH 2941215K2 29102014 07.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76354/15K1 potraviny 310,46 s DPH 380ku12015 29102014 08.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72498/15R správa www stranky 12/2015 66,38 s DPH 40625 08.12.2015 Mário Herman SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 77259/15k2 potraviny 194,78 s DPH 2981215k2 29102014 09.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71217/15M Hygienické a čistiace prostriedky 57,95 s DPH 2122015M 1172015OVS 09.12.2015 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 76356/15K1 potraviny 172,34 s DPH 382ku12015 29102014 11.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71221/15M Hygienické a čistiace prostriedky 477,95 s DPH 2122015M 1172015OVS 14.12.2015 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 72512/15R zdravotný dohľad za 4 Q 2015 209,30 s DPH 17122014 14.12.2015 Zdravotka- PZS, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
Faktúra 71223/15M Farby pre hárkový ofset 142,69 s DPH 422015M 14.12.2015 Europapier Slovensko, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin
zobrazené záznamy: 1-20/13134