Škola priateľská k deťom

Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11


ODBORNÉ UČILIŠTE

Kontakty

Odborné učilište, Stavbárska 11, 03680 Martin

web:  www.oumt.sk

poverená riadením:  Mgr. Anna Macháčková

mobil: 0915 335 780

mail: machackova@sosmt.sk

Dotazník spokojnosti

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí v minulých rokoch prispeli  Občianskemu združeniu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb  2%  dane z príjmu, a tak podporili žiakov našej školy. 

Opäť Vás chceme požiadať, aby ste využili možnosť a podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť Vašich detí.

Prezentačné video školy

 

ATRIUM - náš nový školský časopis

Časopis si môžete otvoriť TU          

 

Na svet prišiel časopis, do ktorého môžete všetci prispievať -  najlepšie prostredníctvom našej redakčnej rady (Mgr. J.Petríková). 

Dostanete sa tak aj k ďalším časopisom rôznych škôl, môžte sa inšpirovať aj Vy.

.

Pondelok 2. 8. 2021

Kam po strednej

         

Časopis pre stredoškolákov

najnovšie číslo časopisu

Župné noviny

Portál vysokých škôl

35 vysokých škôl na jednom mieste

Prezentácia odborov

Video k prezentácii odborov pre školský rok 2021/2020 nájdete TU .

´´Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.´´ J. A. Komenský

Vitajte na oficiálnej stránke Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin.

Novinky

 • Banket v country štýle

  Dňa 30.6.2021 sa v našej škole ukončil školský rok 2020/2021 trošku netradične a slávnostne. Štvrtáci zo študijného odboru hotelová akadémia sa postarali o spríjemnenie tohto dňa. Pre všetkých zamestnancov školy podávali slávnostný obed formou banketu v country štýle, v rámci ktorého pripravili a zrealizovali odborný a zábavný program.

  Touto cestou im chceli poďakovať za všetko, čo v pre nich v priebehu roka urobili.

  Autor textu: Angelika Ivaničová, 4. HA Autor videa: Laura Sitárová, 4. HA

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukončenie školského roka 2020/2021.

  Ako tradične, tak i tento školský rok sme ukončili na školskom dvore našej školy. Prítomných privítalo vedenie školy spolu so zástupkyňami rodičovského združenia našej školy.

  Sme právom hrdí na našich žiakov. Aj keď sme spoločne prežívali taký zvláštnejší školský rok, než sme zvyknutí, darilo sa im perfektne. Svedčí o tom i počet ocenených žiakov. Okrem prospechu a vyznamenaných žiakov, sme mohli oceniť aj žiakov, ktorí sa zúčastňovali rôznych športových a vedomostných súťaží, súťaží zameraných na overenie zručností pri príprave nápojov, tvorcov básní a prvých malých umeleckých diel, spolupomocníkov na rôznych projektoch a ostatných aktívnych a kreatívnych žiakov.

 • Medzinárodný deň priateľstva

  Dňa 30.06.2021 si pripomíname Medzinárodný deň priateľstva. Priateľ je človek, s ktorým nás spájajú spoločné záujmy a ciele. Priateľstvo sa získava na základe dôvery a rešpektovania jeden druhého. S priateľom sa cítime pokojne, pochopení, ľahšie sa znášajú ťažkosti i radosti života.

  Máme prvý ročník za sebou. Sme radi, že sme sa rozhodli pre túto školu. V našej škole sme našli veľa dobrých kamarátov v podobe našich spolužiakov, ale aj učiteľov. Páči sa nám, že aj žiaci z vyšších ročníkov nám ako prvákom boli, a aj sú nápomocní a priateľskí. Na hodinách spolu riešime rôzne úlohy, simulujeme rôzne situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v pohostinských zariadeniach. Na hodinách stolovania spoločne prestierame, učíme sa servírovať jedlá a nápoje. Na hodinách prípravy pokrmov sa učíme variť chutné a dobre vyzerajúce jedlá, ktoré si aj sami odegustujeme. Každou hodinou nás naši učitelia posúvajú ďalej a máme s nimi priateľský vzťah. Svojimi skúsenosťami nás usmerňujú, ale aj povzbudia a pochopia. Tešíme sa už na hodiny v ďalších ročníkoch, kde získame vedomosti a zručnosti z nových trendov gastronómie, a upevníme si priateľské vzťahy so spolužiakmi.

 • 28.6.2021 sa v telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin uskutočnil turnaj žiakov v stolnom tenise, zúčastnili sa ho i žiaci z Odborného učilišťa Martin.

  Výsledky:

  Chlapci

  1.Tomáš Mondočko- III. T-TO

  2.René Kubiridžák- III.T-TO

  3.Patrik Válek- I.PJ

  Dievčatá

  1.Michalková Dominika- II.KZ-G

  2.Raždíková Renáta- I.PJ

  3.Migrová Laura- III.HA

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na športové súťaže v novom školskom roku.

  Mgr. Ivana Brozmanová, učiteľka TV

 • Za zapojenie sa do súťaže o najväčší narcis a aktívnu pomoc počas zbierky v TESCO.

 • Ako chutí HAITI

  V rámci projektu UNICEF sme dostali výzvu pripraviť skromne a jednoduché jedlo Žemľa s vajíčkom a osviežujúci nápoj “Limetkada”. Slovenské deti by sa mali naučiť hospodáriť a neplytvať darmi našej zeme, pretože netrpia tak hladom a bezmocnosťou ako ľudia na Haiti. Obyvatelia Haiti doslova “bojujú” o jedlo. Vážte si že našim domovom je Slovensko.

  Autor článku MOV- Obuchová Pripravil žiak z II. C-K Samuel Hrivnák

 • KONCOROČNÉ SKÚŠKY ŽIAČOK 1. a 2. ROČNÍKA V ODBORE CUKRÁR.

  V priebehu minulého týždňa sa na SOP cukrárskom konali koncoročné skúšky 1. a 2. ročníka. Úlohou žiačok bolo pripraviť si a upiecť podľa zadanej témy ľubovoľný zákusok. Po teoretickej príprave a upečení zákusku ho žiačky nadekorovali na taniere. Pri následnej prezentácii svojich výrobkov, ktoré si môžete prezrieť na nasledujúcich fotografiách, žiačky preukazovali aj svoje teoretické vedomosti a odpovedali na otázky skúšajúcich MOV. Napriek dlhotrvajúcej pandémii a dištančnému vzdelávaniu výsledky dopadli uspokojivo.

 • Grantová výzva Nadácie SPP

  Žiaci 2. ročníka študijného odboru hotelová akadémia Laura Rumanová a Matej Remenár ku novej otvorenej výzve SPP na predkladanie žiadostí o finančný príspevok natočili upútavku pripravovaných aktivít, ktoré by realizovali v prípade schválenia projektu s názvom "Učíme sa navzájom - medzigeneračná konfrontácia prístupov k príprave zdravej stravy." Ide o komunitný projekt zameraný na stretávania sa so staršími ľuďmi – seniormi z Centra sociálnych služieb v Martine, na ktorých sa budú vzájomne obohacovať o svoje skúseností z oblasti prípravy pokrmov. Veríme, že bude úspešný a že v budúcom školskom roku budeme mať možnosť našim seniorom vyjadriť úctu, obdiv, trochu ich potešiť a načerpať z ich múdrostí.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria